JAPANESE
  • Text Size
  • 小
  • 中
  • 大
HOME > About Us > Directors, Auditors, Trustees, Advisors and Selection Committee Members

Directors, Auditors, Trustees, Advisors and Selection Committee Members

as of July 2, 2018

 

Name
DirectorsKoji Nagai (President & Representative Director)
Hisatoshi Matsuyama (Executive Vice President & Representative Director)
Takamitsu Sawa
Hiroshi Watanabe
Kenjiro Egashira
Nobuyuki Koga
Kazuo Ueda
Toshihiro Ihori
Kazuki Sawa
Shingo Konomoto
AuditorsYoshio Kohra
Satoshi Arai
Trustees Kazutoshi Inano (Chairman)
Kaoru Kamata
Naoki Izumiya
Shingo Kaneko
Tadashi Shimamoto
Atsushi Seike
Masahiko Iwamura
Eiji Ogawa
Tomonori Soeda
Eiji Kutsukake
AdvisorsShinji Fukukawa
Yoichiro Murakami
Taichiro Mitani
Selection Committee Members Social Science Sub-committee
Junichi Matsushita (Chairman)
Miki Seko
Yasuyuki Fuchita
Taro Tsukimura
Yoichi Ohashi
Tsutomu Watanabe
Kazuhiko Yamamoto
Hideki Konishi
Hiroyuki Kansaku
Yasushi Takayama
Tokuo Iwaisako
Foreign Student Scholarships Sub-committee
Akio Takahara (Chairman)
Koichiro Agata
Eisei Kurimoto
Jiro Kokuryo
Hiroshi Teruyama
Takashi Misumi
Arts & Culture Sub-committee
Akira Nishimura (Chairman)
Akihiro Uekuzu
Satoru Kitago
Seiji Choki
Michiaki Koshikawa
Yukari Nonoshita
ページトップへ戻る