JAPANESE
  • Text Size
  • 小
  • 中
  • 大
HOME > About Us > Directors, Auditors, Trustees, Advisors and Selection Committee Members

Directors, Auditors, Trustees, Advisors and Selection Committee Members

as of July 1,2020

 

Name
DirectorsKoji Nagai (President & Representative Director)
Tsuyoshi Iino (Executive Vice President & Representative Director)
Takamitsu Sawa
Hiroshi Watanabe
Kenjiro Egashira
Kazuo Ueda
Toshihiro Ihori
Kazuki Sawa
Shingo Konomoto
Kentaro Okuda
AuditorsYoshio Kohra
Toru Otsuka
Trustees Kazutoshi Inano (Chairman)
Kaoru Kamata
Naoki Izumiya
Shingo Kaneko
Tadashi Shimamoto
Atsushi Seike
Eiji Ogawa
Ryuichi Isaka
Eiji Kutsukake
Yutaka Osawa
AdvisorsShinji Fukukawa
Yoichiro Murakami
Taichiro Mitani
Selection Committee Members Social Science Sub-committee
Junichi Matsushita (Chairman)
Miki Seko
Yasuyuki Fuchita
Taro Tsukimura
Yoichi Ohashi
Tsutomu Watanabe
Kazuhiko Yamamoto
Hideki Konishi
Hiroyuki Kansaku
Tokuo Iwaisako
Yoshifumi Kishida
Foreign Student Scholarships Sub-committee
Akio Takahara (Chairman)
Koichiro Agata
Eisei Kurimoto
Shinnosuke Obi
Hiroshi Teruyama
Takashi Misumi
Arts & Culture Sub-committee
Akira Nishimura (Chairman)
Akihiro Uekuzu
Satoru Kitago
Seiji Choki
Michiaki Koshikawa
Yukari Nonoshita
ページトップへ戻る