JAPANESE
  • Text Size
  • 小
  • 中
  • 大
HOME > About Us > Directors, Auditors, Trustees, Advisors and Selection Committee Members

Directors, Auditors, Trustees, Advisors and Selection Committee Members

as of April 1,2023

 

Name
DirectorsKoji Nagai (President & Representative Director)
Tsuyoshi Iino (Executive Vice President & Representative Director)
Takamitsu Sawa
Hiroshi Watanabe
Kenjiro Egashira
Toshihiro Ihori
Katsuhiko Hibino
Kentaro Okuda
Yutaka Matsuo
AuditorsShoji Hoshino
Toru Otsuka
Trustees Shingo Konomoto (Chairman)
Naoki Izumiya
Shingo Kaneko
Aiji Tanaka
Atsushi Seike
Eiji Ogawa
Ryuichi Isaka
Eiji Kutsukake
Shoichi Sakakibara
Ryuji Yamamoto
AdvisorsShinji Fukukawa
Yoichiro Murakami
Selection Committee Members Social Science Sub-committee
Junichi Matsushita (Chairman)
Miki Seko
Yasuyuki Fuchita
Taro Tsukimura
Yoichi Ohashi
Tsutomu Watanabe
Kazuhiko Yamamoto
Hideki Konishi
Hiroyuki Kansaku
Tokuo Iwaisako
Yoshifumi Kishida
Foreign Student Scholarships Sub-committee
Akio Takahara (Chairman)
Koichiro Agata
Hiroshi Teruyama
Tomohide Atsumi
Takashi Misumi
Motohiro Tsuchiya
Arts & Culture Sub-committee
Akira Nishimura (Chairman)
Akihiro Uekuzu
Satoru Kitago
Seiji Choki
Michiaki Koshikawa
Yukari Nonoshita
ページトップへ戻る