JAPANESE
  • Text Size
  • 小
  • 中
  • 大
HOME > About Us > Directors, Auditors, Trustees, Advisors and Selection Committee Members

Directors, Auditors, Trustees, Advisors and Selection Committee Members

as of July 1,2024

 

Name
Directors Koji Nagai (President & Representative Director)
Tsuyoshi Iino (Executive Vice President & Representative Director)
Takamitsu Sawa
Hiroshi Watanabe
Kenjiro Egashira
Toshihiro Ihori
Akio Takahara
Katsuhiko Hibino
Kentaro Okuda
Yukiko Motomura
Yutaka Matsuo
Auditors Shoji Hoshino
Masato Kohno
Trustees Shingo Konomoto (Chairman)
Naoki Izumiya
Shingo Kaneko
Aiji Tanaka
Atsushi Seike
Eiji Ogawa
Ryuichi Isaka
Shoichi Sakakibara
Satoshi Arai
Ryuji Yamamoto
Advisors Shinji Fukukawa
Yoichiro Murakami
Selection Committee Members Social Science Sub-committee
Junichi Matsushita (Chairman)
Miki Seko
Taro Tsukimura
Yoichi Ohashi
Tsutomu Watanabe
Kazuhiko Yamamoto
Hideki Konishi
Hiroyuki Kansaku
Tokuo Iwaisako
Yuta Seki
Takako Mori
Foreign Student Scholarships Sub-committee
Ken Endo (Chairman)
Koichiro Agata
Hiroshi Teruyama
Tomohide Atsumi
Takashi Misumi
Motohiro Tsuchiya
Arts & Culture Sub-committee
Seiji Choki (Chairman)
Akihiro Uekuzu
Satoru Kitago
Michiaki Koshikawa
Yukari Nonoshita
Oko Arai
ページトップへ戻る