JAPANESE
  • Text Size
  • 小
  • 中
  • 大
HOME > About Us > Directors, Auditors, Trustees, Advisors and Selection Committee Members

Directors, Auditors, Trustees, Advisors and Selection Committee Members

as of April 1, 2018

 

Name
DirectorsKoji Nagai (President & Representative Director)
Hisatoshi Matsuyama (Executive Vice President & Representative Director)
Yoichiro Murakami
Taichiro Mitani
Takamitsu Sawa
Kenjiro Egashira
Nobuyuki Koga
Kazuo Ueda
Toshihiro Ihori
Shingo Konomoto
AuditorsYoshio Kohra
Satoshi Arai
Trustees Kazutoshi Inano (Chairman)
Kaoru Kamata
Naoki Izumiya
Shingo Kaneko
Naoyuki Agawa
Tadashi Shimamoto
Masahiko Iwamura
Eiji Ogawa
Tomonori Soeda
Eiji Kutsukake
AdvisorsShinji Fukukawa
Selection Committee Members Social Science Sub-committee
Junichi Matsushita (Chairman)
Miki Seko
Yasuyuki Fuchita
Taro Tsukimura
Yoichi Ohashi
Tsutomu Watanabe
Kazuhiko Yamamoto
Hideki Konishi
Hiroyuki Kansaku
Yasushi Takayama
Tokuo Iwaisako
Foreign Student Scholarships Sub-committee
Akio Takahara (Chairman)
Koichiro Agata
Eisei Kurimoto
Jiro Kokuryo
Hiroshi Teruyama
Takashi Misumi
Arts & Culture Sub-committee
Akira Nishimura (Chairman)
Akihiro Uekuzu
Satoru Kitago
Seiji Choki
Michiaki Koshikawa
Yukari Nonoshita
ページトップへ戻る